Jövőre megnyílnak a céges pénztárcák?

“Úgy tűnik, lassan vége a gazdasági válság okozta szűk esztendőknek. A többek között informatikai tehetségfejlesztésre szakosodott Teksystems nyilvánosságra hozta éves kutatását, amely mintegy 900 egyesült államokbeli és kandai IT-s felsővezető válaszaira építve rajzolja ki a nagyvállalati szektor várakozásait 2014-re vonatkozóan” – írja a Bitport.hu, mely kutatás kapcsán megkérdezték a mi véleményünket is.

“Az tengeren túli optimizmus egyelőre elkerüli Magyarországot: habár a pesszimizmus ideje már hazánkban is elmúlt – mondta Fehér Péter –. Az informatikai költségvetések stabilizációja is komoly előrelépés az elmúlt 5 év folyamatos informatikai költségcsökkentései után. 2013-ban a cégek kivártak: a vállalatok 39 százaléka nem, míg további ötven százaléka alig változtatta informatikai költségvetését. Jelentősebb költségvetés-növekedés vagy -csökkenés csupán a vállalatok 5-7 százalékánál volt tapasztalható. Összességében a stabilizálódó környezet megmutatkozik abban is, hogy csökkenő mértékben vannak jelen a fejlesztéseket és a külső erőforrások bevonását érintő korlátozások (szállítók, fejlesztések, tanácsadás), valamint stabilizálódnak az informatikai munkaerőre vonatkozó megszorítások is létszám és munkabér tekintetében is.”

További részletek a Bitport.hu portálon.

Lassan nyer teret a BYOD megközelítés

A vállalati mobilitás megteremtése érdekében még mindig elsősorban a szervezetek által biztosított céges telefonok fordulnak elő a legnagyobb arányban. Ebben az esetben jellemzően néhány féle telefon közül lehet választani, mely által biztosítható a közel homogén telefon hardverpark, így csökkenthető az alkalmazások futtatásához kapcsolódó megfelelőségi kockázat.

Mobility_v02_BYOD

Tovább ›

Címke: , ,

Csökken a felhő szolgáltatások népszerűsége

Napjainkban a felhő szolgáltatások igénybevétele már valós alternatívát jelent akár az infrastruktúra, akár az alkalmazásüzemeltetési szolgáltatások területén. A felhő szolgáltatások kétség kívül folyamatos beszédtémát szolgáltatnak az inforatikai szakma számára.

Azt gondolhatnánk, hogy ez a népszerűség a felhő szolgáltatások elterjedésével is járnak, ugyanakkor a Budapesti Corvinus Egyetem felmérése szerint a hazai vállalatokra inkább az óvatosság jellemző. Míg 2012-ben a vállalatok több, mint 40%-a tervezte a felhő szolgáltatások alapján történő fejlesztést, addig 2013-ban már csak a szervezetek keveseb, mint negyede tervez ilyet.

Csökken a felhő szolgáltatások népszerűsége Tovább ›

IT kontrolling gyakorlat a hazai vállalatok körében (OGIK 2013)

Előadás az OGIK 2013 konferencián, Győrben.

Válság versus módszertanok

Mester Sándor írása a Computerworld hasábjain hivatkozik a 2013. évi kutatásunkra.

“Válságban hallgatnak a módszertanosok, akárcsak a belső rend teremtői és őrei. Örülnek, ha nem kötnek útilaput a talpukra. Az informatikai szervezetek nehéz időkben túrják magukat előre: a CIO-k többsége továbbra is a túlélésre játszik hazánkban.” – írja. Az írás hivatkozik a CIO.hu konferencián tartott előadásunkra:

“Volt ennek az előadásnak két diája, ami többet mond el a mai helyzetről, mint sok tanulmány vagy elemzés.

A kutatásba bevont szervezeteknél arról is érdeklődtek Péterék, hogy terveznek-e informatikai szolgáltatásmenedzsment-fejlesztéseket. A dia, amelyen a válaszokból készített statisztika látható, minden kétséget kizáróan azt mutatja, hogy az informatikai szolgáltatásmenedzsment (ITSM)-projektek (például ITIL, MOF) népszerűsége csökken. A grafikon oszlopai 2009-től 2013-ig évente jelzik azon szervezetek arányát, amelyek informatikai vezetői forgattak efféle terveket a fejükben az adott esztendőben. Ez az arány – mondhatnánk, hogy a válság ellenére – 2011-ig még emelkedett is, elérte 2011-ben az 51 százalékot, de az oszlopok azóta töpörödnek. Idén a megkérdezetteknek mindössze 26 százaléka fontolgatja ITSM-projekt indítását.

Ugyancsak visszaesést jelez a másik emlegetett dia, amelyen az látható, hogy csökken azon szervezetek aránya, amelyek az adott évben az informatika területén terveztek folyamatfejlesztést (BPM, BPR, Lean IT). Érdekes, hogy itt 2009-től (59%) évről évre kisebbedik az arány, nincs közben csúcs, még csúcsocska sem, viszont az is igaz, hogy 2013-ban az előző évhez (34%) képest egy kis emelkedés (38%) pöcköli föl picit a lefelé mutató trendvonal nyílhegyét.”

Mester Sándor véleménye, további részletek a Computerworld oldalán.

Az informatikai költségvetés változását befolyásolja az informatika megítélése

A vállalatok 31%-a tudta 2013-ra növelni informatikai költségvetését, míg hasonló arányban, a vállalatok 30% volt kénytelen azt csökkenteni. Kutatási eredményeink szerint az informatika szervezetének megítélésben két olyan karakteres eltérés van, amely magyarázhatja, melyik vállalat melyik kategóriába kerül.

Slide12 IT költségvetést befolyásoló faktorok

A legnagyobb különbség az informatika megkülönböztető szerepében volt: azon vállalatok esetében, ahol növelni tudák informatikai költségvetésüket, 63%-kal jobbra értékelték ezt a szerepet. Hasonlóképpen több mint 30% a különbség annak megítélésében, hogy az informatikai megoldások mennyire épülnek be a vállalat termékeibe és szolgáltatásaiba.

Az informatikai szerepének hatása az informatikai költségvetés változására hasonlóképpen alakult a korábbi években is.

Visszafogottan változó informatikai költségvetések

Az vállalatok informatikai költségvetésének átlagos éves változása stabilizálódni látszik. Az elmúlt években jelentős szórást figyelhettünk meg, és jelentős számban voltak nagy mértékben csökkenő és emelkedő informatikai költségvetést az egyes vállalatoknál.

IT költségvetés változása 2012-2013

Kutatási eredményeink szerint ugyan a vállalatok közel harmada növelni tudta, míg hasonlóan közel harmada csökkenteni volt kénytelen informatikai költségvetését, igazán nagy változásokat nem lehetett megfigyelni: vállalatok közel kétötödénél nem változott jelentősen az informatiai költségvetés mértéke, valamint a vállalatok negyede-negyede esetében csekély mértékű csökkenés és emelkedés figyelhető meg, mely összességében stabilizálód informatikai költségvetésekre utal.

Vége a válságnak? Stabilizálódó informatikai költségvetések

Az informatikai költségvetések átlagos változása jól jelzi, hogyan alakul az informatika értékteremtő szerepének megítélése, illetve mennyire kiszolgáltatott az informatika területe a gazdasági környezet változásainak. Az elmúlt 4-5 év változásait mind Magyaroszágon, mind nemzetközi szinten befolyásolt a gazdasági válság, illetve az ebből történő kilábalás.

Stabilizálódó informatikai költségvetések

Tovább ›

Top