Vége a válságnak? Stabilizálódó informatikai költségvetések

Az informatikai költségvetések átlagos változása jól jelzi, hogyan alakul az informatika értékteremtő szerepének megítélése, illetve mennyire kiszolgáltatott az informatika területe a gazdasági környezet változásainak. Az elmúlt 4-5 év változásait mind Magyaroszágon, mind nemzetközi szinten befolyásolt a gazdasági válság, illetve az ebből történő kilábalás.

Stabilizálódó informatikai költségvetések

Kutatási eredményeink alapján Magyarországon az informatikai költségvetések stabilizációja a válság évei után csak 2013-ban történt meg, mely a nemzetközi trendekhez képest 3 éves elmaradást tükröz.

Míg nemzetközi szinten már 2010 óta stagnálás (+/- 1% változás) tapasztalható az informatikai költségvetések területén, addig Magyarországon a válság kezdetét jelző erőteljes költségcsökkentés időszakát követő 3 évben az informatikai költségvetések további átlagos csökkenéséről (2-4%) beszélhetünk. Az informatikai költségvetések változása Magyarországon ugyanakkor jól tükrözte a gazdasági kilátásokat, illetve a gazdasági környezet változásait.